TICC

TICC

Tìm kiếm

Quan trắc công trình

Quan trắc công trình là  hoạt động theo dõi, đo đạc, ghi nhận sự biến đổi về hình học, biến dạng, chuyển dịch và các thông số kỹ thuật khác của công trình và môi trường xung quanh theo thời gian.

Quan trắc công trình xây dựng sẽ giúp tìm ra nguyên nhân gây lún, đánh giá mức độ nguy hiểm có thể xảy ra, từ đó đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất để khắc phục sự cố đảm bảo chất lượng công trình.
 
I. Các công việc quan trắc công trình TICC thực hiện:

1. Xác định giá trị lún: lún lệch, tốc độ lún trung bình, so với các giới hạn lún được tính toán theo thiết kế;

2. So sánh giá trị độ lún, độ chuyển dịch trung bình của công trình có nằm trong giới hạn cho phép.

3. Báo cáo về tình hình lún và đề xuất giải pháp.

II. Phương pháp quan trắc lún công trình:
- Sử dụng phương pháp quan trắc lún công trình phổ biến nhất hiện nay đó là phương pháp đo cao hình học được quy định trong TCVN 9360:2012.
- Nội dung cơ bản của phương pháp này chính là xác định độ cao các mốc đo lún (được gắn trên các vị trí thích hợp được xác định trong các hạng mục công trình) theo độ cao giả định của hệ thống mốc chuẩn bằng phương pháp thủy chuẩn hình học tia ngắm ngắn.
- Trong quá trình đo đạc cần tuân thủ chặt chẽ các giới hạn sai trong qui phạm qui định đối với thuỷ chuẩn Hạng II Nhà nước với một số chỉ tiêu kĩ thuật chủ yếu như sau:
+ Chiều dài tia ngắm nhỏ hơn 30 mét.
+ Chênh lệch khoảng cách từ máy đến mia trước và mia sau không được vượt quá 2 mét. Tuy nhiên tuỳ thuộc vào điều kiện mặt bằng công trình mà chênh lệch khoảng ngắm có thể lớn hơn; Chênh lệch về chênh cao trên một trạm máy xác định theo thang chính và thang phụ của mia Invar (hoặc theo 2 lần đọc số) không được vượt quá 0.3 mm;
+ Sai số khép vòng f­­h phải thoả mãn: fh ≤ ±0,5 x n, n số trạm máy.
+ Chu kỳ quan trắc lún công trình: Số chu kỳ quan trắc được xác định phụ thuộc vào đặc điểm công trình, tiến độ xây dựng và đặc điểm về độ lún của công trình. Chu kỳ quan trắc được tính toán để phản ánh đúng thực chất quá trình chịu tải của nền móng và sự ổn định của công trình.
+ Thiết bị quan trắc
Sử dụng máy thủy bình độ chính xác cao NA2 và mia Invar hoặc các máy khác có độ chính xác tương đương (như Ni04, NAK2 hoặc NA03) để quan trắc lún công trình.
 
III. Đơn giá & tiến độ quan trắc:
Báo giá quan trắc và thời gian thực hiện cụ thể sẽ được tính toán chi tiết theo quy mô và yêu cầu số chu kỳ quan trắc cụ thể đối với từng công trình. 

IV. Sản phẩm:

- Báo cáo về tình hình lún của công trình;

- Đề xuất giải pháp cải thiện tình trạng lún của công trình (nếu có);

- Bộ hồ sơ kết quả quan trắc của từng điểm và từng chu kỳ.

Chat Messenger
X