TICC

TICC

Tìm kiếm

Kiểm định xe nâng

Kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng công tác kiểm tra đánh giá an toàn theo quy định của Nhà nước theo các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và các tiêu chuẩn đã ban hành

Các loại xe nâng cần kiểm định:

 • Kiểm định xe nâng hàng (có nhiều loại khác nhau)
 • Kiểm định xe nâng người (có nhiều loại khác nhau)

Khi kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng phải có giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn theo Quy định.

 

 • QCVN25:2015/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng từ 1.000 kG trở lên
 • QCVN22:2010/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị tháo dỡ
 • QCVN13:2011/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng
 • QTKĐ17:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng
 • QTKĐ18:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người
 • TCVN4244:2005, Thiết bị nâng – Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật
 • TCVN4755:1989, Cần trục, yêu cầu an toàn đối với hệ thống thủy lực
 • TCVN5207:1990, Máy nâng hạ, cẩu container – Yêu cầu an toàn
 • TCVN5179:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu thử nghiệm thiết bị thủy lực về an toàn
 • TCVN7772:2007, Xe máy và thiết bị thi công di động. Phân loại
 • Kiểm định lần đầu: Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng
 • Kiểm định định kỳ Ngay khi hết thời hạn kiểm định 
 • Kiểm định bất thường Sau khi sửa chữa lớn, nâng cấp, cải tạo hoặc có yêu cầu của đơn vị sử dụng hay cơ quan chức năng.

Kiểm định an toàn là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Chỉ những tổ chức, cá nhân được nhà nước chỉ định mới có đủ điều kiện để thực hiện công việc này.

Các đơn vị có nhu cầu liên hệ với trực tiếp với chúng tôi khi cần tư vấn về lĩnh vực kiểm định. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Chat Messenger
X