TICC

TICC

Tìm kiếm

Kiểm định Palăng

Kiểm định palăng (palăng xích kéo tay và palăng điện) là công tác kiểm tra đánh giá an toàn theo quy định của Nhà nước theo các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và các tiêu chuẩn đã ban hành.

Palăng có 2 loại khác nhau cơ bản: 

 • Palăng điện: Palăng xích điện (Electric Chain Hoist)  hoặc cáp (Electric Wire rope Hoist) 
 • Palăng xích tay: Palăng xích kéo tay (Manual Chain Block) và palăng xích lắc tay (Lever Block)

   

Tiêu chuẩn kiểm định Palăng

Khi kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng phải có giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn theo Quy định.

 • QCVN 07: 2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng
 • QTKĐ 13: 2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn pa lăng xích kéo tay
 • QTKĐ 09:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu (cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, palăng điện)
 • TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật
 • TCVN 5207:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn chung
 • TCVN 5209: 1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện
 • TCVN9358 : 2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung

Kiểm định kỹ thuật an toàn palăng có thể căn cứ theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, cơ sở chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia đã được ban hành.

Quy trình kiểm định palăng

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn palăng được thực hiện theo các quy trình sau:

1. QTKĐ09:2016/BLĐTBXH: Thiết bị nâng kiểu cầu

2. QTKĐ13:2016/BLĐTBXH: Palăng xích kéo tay 

Công tác kiểm định Palăng lăng được thực hiện khi:

 • Kiểm định lần đầu: Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng
 • Kiểm định định kỳ Ngay khi hết thời hạn kiểm định 
 • Kiểm định bất thường Sau khi sửa chữa lớn, nâng cấp, cải tạo hoặc có yêu cầu của đơn vị sử dụng hay cơ quan chức năng.

Tổ chức, cá nhân được phép kiểm định palăng

Kiểm định an toàn là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Chỉ những tổ chức, cá nhân được nhà nước chỉ định mới có đủ điều kiện để thực hiện công việc này.

Công ty TICC là đơn vị được nhà nước chỉ định chức năng kiểm định an toàn và chứng nhận chất lượng sản phẩm phù hợp Quy chuẩn.

Các đơn vị có nhu cầu liên hệ với trực tiếp với chúng tôi khi cần tư vấn về lĩnh vực kiểm định. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Chat Messenger
X