TICC

TICC

Tìm kiếm

Kiểm định kỹ thuật an toàn

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

Pháp luật an toàn lao động, Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH ban hành chi tiết các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ: thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn, cần trục tháp, vận thăng, sàn nâng người, cáp treo, công trình vui chơi công cộng, nồi hơi, bình chịu áp lực, chai chứa khí, hệ thống lạnh, đường ống dẫn khí đốt, dẫn hơi nước, nước nóng, khí Y tế.... phải được kiểm định kiểm định kỹ thuật an toàn và dán tem trước khi đưa vào sử dụng.

Công ty Cổ Phần Giám định Kiểm định và Dịch vụ Kỹ Thuật TICC là cơ quan được chỉ định thực hiện việc kiểm định nhà nước đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Những thiết bị này được liệt kê trong thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về khái quát, những thiết bị này bao gồm những thiết bị có mức độ rủi ro cao, khi xảy ra sự cố có thể ảnh hưởng lớn đến tính mạng con người, tài sản và môi trường.

Chính vì lý do này, thiết bị phải được kiểm định và đăng ký trước khi đưa vào sử dụng.

Trong quá trình sử dụng, thiết bị phải được kiểm định định kỳ theo quy định.

VĂN BẢN PHÁP QUI

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định Kỹ thuật An toàn lao động số 77/GCN-KĐ do Bộ Lao động - Thương binh xã hội cấp ngày 13/06/2016  cấp lại ngày 20/04/2017.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định Kỹ thuật An toàn lao động cho các đối tương thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng số CNATXD-18.00002  do Bộ Xây dựng cấp ngày 27/04/2018  .
 • Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 "Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
 • Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 "Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động"
 • Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/06/2017 "Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động"

QUI TRÌNH KIỂM ĐỊNH

 1.  Quy trình kiểm định nồi hơi và nồi đun nước nóng
 2. Quy trình kiểm định nồi gia nhiệt dầu
 3. Quy trình kiểm định hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí
 4. Quy trình kiểm định đường ống dẫn hơi nước và nước nóng
 5. Quy trình kiểm định đường ống dẫn khí y tế
 6. Quy trình kiểm định chai chứa khí công nghệp
 7. Quy trình kiểm định bình áp lực
 8. Quy trình kiểm định hệ thống lạnh
 9. Quy trình kiểm định thiết bị nâng kiểu cầu
 10. Quy trình kiểm định cần trục tự hành
 11. Quy trình kiểm định bàn nâng
 12. Quy trình kiểm định sàn nâng người BLĐTBXH
 13. Quy trình kiểm định palăng xích kéo tay
 14. Quy trình kiểm định tời nâng tải
 15. Quy trình kiểm định tời nâng tải theo phương nghiên
 16. Quy trình kiểm định tời tay
 17. Quy trình kiểm định xe nâng hàng
 18. Quy trình kiểm định xe nâng người
 19. Quy trình kiểm định vận thăng nâng hàng có người đi kèm BLĐTBXH
 20. Quy trình kiểm định vận thăng nâng hàng
 21. Quy trình kiểm định thang máy điện
 22. Quy trình kiểm định thang máy thủy lực
 23. Quy trình kiểm định thang máy chở hàng(Dumbwaiter)
 24. Quy trình kiểm định thang máy điện không phòng máy
 25. Quy trình kiểm định thang cuốn và băng tải chở người
 26. Quy trình kiểm định sàn biểu diễn di động 
 27. Quy trình kiểm định tàu lượn cao tốc 
 28. Quy trình kiểm định hệ thống máng trượt
 29. Quy trình kiểm định đu quay
 30. Quy trình kiểm định hệ thống cáp treo vận chuyển người
 31. Quy trình kiểm định cần trục tháp BXD
 32. Quy trình kiểm định vận thăng BXD
 33. Quy trình kiểm định sàn treo BXD
 34. Quy trình kiểm định cốp pha trượt
 35. Quy trình kiểm định cần phân phối bê tông 
 36. Quy trình kiểm định máy khoan-đóng cọc-ép cọc

QUY CHUẨN VIỆT NAM CÓ LIÊN QUAN

 

Chat Messenger
X