TICC

TICC

Tìm kiếm

Kiểm định đo điện trở nối đất chống sét, thiết bị điện, điện nhẹ, thử nghiệm hộp đo

Kiểm định hệ thống chống sét là điều cần thiết:

Đầu mùa mưa là thời điểm thường xuyên xảy ra mưa giông kèm theo sấm sét, tiềm ẩn nguy cơ lớn không chỉ gây thiệt hại về tài sản (gây hư hỏng máy móc thiết bị, nếu đánh vào các vật liệu dễ cháy có thể gây hỏa hoạn…), mà còn đối với sinh mạng của con người. Nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của doanh nghiệp và cá nhân ta nên gắn hệ thống chống sét để mỗi khi có sét đánh vào nhà ở, nhà xưởng, máy móc thì cột thu lôi sẽ truyền nguồn năng lượng do sét gây ra xuống đất thông qua dây dẫn và bãi tiếp địa. Kiểm định chống sét nhằm đảm bảo hệ thống chống sét còn hoạt động và đảm bảo an toàn tính mạng con người cũng như tài sản vật chất của người lao động.


Chi phí kiểm định hệ thống chống sét:

Để được báo giá kiểm định hệ thống chống sét nhanh nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được bảng giá tốt nhất cũng như được tư vấn về kỹ thuật.

Quy định về kiểm định hệ thống chống sét:

Theo quy định thì hệ thống chống sét phải được đo kiểm định kỳ hàng năm, thường là trước mùa mưa.

Kiểm định hệ thống chống sét gồm những việc gì:

Thực tế thì kiểm định hệ thống chống sét là ta đo kiểm tra điện trở nối đất của bãi tiếp địa còn nằm trong phạm vi cho phép hay không. Nếu vượt quá phạm vi cho phép thì ta phải tiến hành kiểm tra bảo trì khắc phục.

Điện trở nối đất của hệ thống chống sét bao nhiêu thì đạt?

Căn cứ vào TCVN 9385:2012 : RXungCS = Rđo * K ≤ 10Ω . Ở đây: Rđo là kết quả đo thực tế điện trở tiếp địa của hệ thống chống sét. K là hệ số  hay gọi là Kmùa,

hệ số K = 1,2 đến 1,4. 

Ví dụ : Ta đo điện trở tiếp địa hệ thống chống sét là 5 Ω thì : RXungCS = Rđo * K = 5 * 1,4 = 7,0 ≤ 10Ω  Đạt

 

Kiểm tra thử nghiệm hộp đếm sét xem hộp đếm cho các dự án: Orchar Parkview, Botanica, Newton Residence, The Prince, Madision, Wilton Tower, Madision, Saigon Ryal, The Tresor, Richstar, Sunrise Riverside, The Sun Avenue, Lucky Palace,.... 

      

      

Chat Messenger
X