TICC

TICC

Tìm kiếm

Chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn

Công ty Cổ phần Kiểm tra Cấp giấy Chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn cho các đơn vị, đối tác và khách hàng Nhập khẩu, sử dụng

1. Công ty TNHH KONE Việt Nam

Lĩnh vực chứng nhận: Thang máy, Thang cuốn và băng tải người

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5

 

 

 

2. Công ty TNHH Schindler Việt Nam

Lĩnh vực chứng nhận: Thang máy, Thang cuốn và băng tải người

Phương thức chứng nhận: Phương thức 7,8

3. Công ty TNHH Thang máy Thyssenkrupp Việt Nam

Lĩnh vực chứng nhận: Thang máy, Thang cuốn và băng tải người

Phương thức chứng nhận: Phương thức 7,8

4. Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Lĩnh vực chứng nhận: Thang máy, Thang cuốn và băng tải người

Phương thức chứng nhận: Phương thức 7,8

5. Công ty TNHH Đặng Hải Anh

Lĩnh vực chứng nhận: Thiết bị áp lực các loại

Phương thức chứng nhận: Phương thức 7,8

7. Công ty TNHH Dịch Vụ Trane Việt Nam

Lĩnh vực chứng nhận: Hệ thống lạnh các loại 

Phương thức chứng nhận: Phương thức 7,8

8. Công ty TNHH Cầu Trục Thang Máy Quảng Liên

Lĩnh vực chứng nhận: Thang máy, Tời nâng, Cầu trục, Cổng trục...thiết bị nâng hạ

Phương thức chứng nhận: Phương thức 7,8

và các đối tác khác của Công ty Chúng tôi

Chat Messenger
X