TICC

TICC

Tìm kiếm

Kiểm tra-Thí nghiệm lĩnh vực PCCC

Các thử nghiệm, thí nghiệm thuộc lĩnh vực PCCC Công ty thực hiện:

1. Đo kiểm tra hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống nối đất thiết bị điện, điện nhẹ, do thông mạch dây dẫn... 

 

2. Đo kiểm tra tính hiệu quả và khả năng làm việc của hộp đếm sét khi có sét đánh

 

          

3. Đo kiểm tra áp suất dương cho hệ thống cầu thang bộ thoát hiểm, thang máy PCCC, sảnh đệm ...

 

4. Đo kiểm tra lưu lượng hút khói, cấp gió tươi cho hệ thống hút khói hành lang, nhà xưởng, hầm... 

 

         

5. Đo kiểm tra độ kín phòng dùng chữa cháy bằng khí FM200;IG-100... theo đúng TCVN7161-1:2022

Chat Messenger
X