TICC

TICC

Tìm kiếm

Các dự án công trình điển hình TICC đã thử nghiệm (ti treo, giá đỡ và mối hàn (NDT)

Công ty TICC đã thực hiện thử nghiệm tại hiện trường các dự án điển hình 

1. Thử nghiệm ti treo, giá đỡ do các công ty Xây dựng Thuận Việt, Vinhomes, Coteccons, Central, An Phong, Phước Thành, An Phong, CC1, Ree,  ...thi công như các dự án Vinhomes Grand Park, Bệnh Viện Tiền Giang, Charm Plaza, Akari, UOA Tower, Bcons, Chung cư Khởi Thành, The MarQ...

      

      

      

2. Thử nghiệm mối hàn (NDT) do các công ty Xây dựng Thuận Việt, Vinhomes, Coteccons, Central, An Phong, Phước Thành, An Phong, CC1, Ree,  ...thi công như các dự án Vinhomes Grand Park, Bệnh Viện Tiền Giang, Charm Plaza, Akari, UOA Tower, Bcons, Chung cư Khởi Thành, The MarQ...

      

      

Chat Messenger
X