TICC

TICC

Tìm kiếm

Kiểm định dàn ép cọc, Robot ép cọc và kích thủy lực, đo ực ép, nén

A. MỤC ĐÍCH KIỂM ĐỊNH

1.  Kiểm tra sức chịu tải làm việc an toàn của thiết bị
2. Kiểm tra đo lường, so sánh hiệu chuẩn giá trị hiển thị trên đồng hồ áp suất của phương tiện đo và giá trị đọc trên phương tiện chuẩn (Load cell chuẩn) phục vụ cho công tác thiết kế kết cấu của Công trình
 
B. YÊU CẦU THIẾT BỊ

1. Phương tiện đo.

      + Các loại dàn ép, Robot ép cọc, kích thủy lực cần kiểm định theo yêu cầu của khách hàng.

      + Bơm và đồng hồ áp suất.

Lưu ý: Bơm và đồng hồ áp suất có tình trạng kỹ thuật làm việc tốt, đồng hồ áp suất có phạm vi làm việc phù hợp với thông số của thiết bị và phải có kiểm định đo lường (đảm bảo sai số nằm trong giới hạn cho phép).

2. Phương tiện kiểm định  

       + Load cell và đầu đọc có phạm vi đo 6000 kN loại Matest Italia 

       + Khung siêu tĩnh, Palăng nâng chuyển phục vụ công tác kiểm định (kiểm định kích thủy lực)

C. QUY TRÌNH KIỂM TRA

1. Kiểm tra bên ngoài.

        + Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của kết cấu thép, xilanh thủy lực, kích thủy lực, bơm và đồng hồ áp suất.

2. Kiểm tra đo lường.

        + Lắp đặt, dàn ép, robot ép cọc, kích thủy lực, bơm và đồng hồ áp suất đồng bộ.

        + Lắp đặt Load Cell vào khung siêu tĩnh.

        + Bơm tăng áp trên đồng hồ áp suất, so sánh giá trị áp suất hiển thị trên đồng hồ áp suất và giá trị hiển thị trên Load Cell. Kiểm tra ít nhất năm điểm trên toàn bộ thang đo. 

D. XỬ LÝ SỐ LIỆU

1. Thực hiện bơm, ép và ghi chép số liệu theo quy trình  

2. Lập bảng so sánh giữa giá trị đọc giữa phương tiện đo và phương tiện chuẩn 

3. Lập phương trình tương quan giữa giá đọc giữa phương tiện đo trị đo và phương tiện chuẩn

Công ty TICC đã và đang thực hiện công việc kiểm định thiết bị theo Phụ lục Ib Nghị định 44/2016/NĐ-CP trong công tác kiểm định các thiết bị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây Dựng. Thực hiện kiểm định lực ép bằng thiết bị chuyên dùng 600 tấn đo thực tế ngoài hiện trường đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.

 TICC kiểm định dàn ép cọc thủy lực song hành-Lực ép 400 tấn

TICC kiểm định dàn ép Robot-Lực ép 600 tấn

Chat Messenger
X